כנס בינלאומי "המורשת היהודית באזורי הגבול של המזרח הרחוק: שפות, נרטיבים, מפות קוגניטביות"

ב-18-19.03.2024 קיים המרכז ללימודי יידיש בשיתוף המרכז לחקר אסיה הפנימית, הפקולטה להיסטוריה, האוניברסיטה ע"ש אדם מיצקביץ' בפוזנאן, פולין, כנס בינלאומי "המורשת היהודית באזורי הגבול של המזרח הרחוק: שפות, נרטיבים, מפות קוגניטביות". בכנס השתתפו חוקרים מישראל, פולין, הונגריה וגרמניה.

Jewish Legacy of Far Eastern Frontiers: Languages, Narratvies, Cognitive Maps - International Conference by the Rena Costa Center for Yiddish Studies, Bar Ilan University, Israel, and Centre for Central Asian Studies, Faculty of History, Adam Mickievicz University in Poznan, Poland, March 18-19, 2024, with participation of researchers from Israel, Poland, Hungary, and Germany

פולין