הפונולוגיה של הישראלית כבבואה של היידיש, פרופ' גלעד צוקרמן 30.1.24