הרצאה שנתית פומבית ביידיש, פרופ' צירל- אסתר קוזניץ