Placeholder Image

Prof. tova cohen

פקס
03-7384170
דוא"ל
tova.cohen@biu.ac.il
משרד
בניין 410, קומה ג', חדר 326
שעות קבלה
בתיאום מראש
  קורות חיים

   

  פרופ' טובה כהן למדה באוניברסיטאות בר-אילן ואוכספורד.

  קיבלה ד"ר בספרות עברית מאוניברסיטת בר-אילן בשנת 1978. מאז היא מלמדת במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטה זו.

  תחומי ההתמחות העיקריים שלה הם הספרות העברית של המאה ה-19 (ספרות ה"השכלה"), כתיבתן של נשים הן במאה ה-19 והן במאה ה- 20 ומנהיגות נשית. בתחומים אלה פרסמה חמישה ספרים  ועשרות מאמרים וכן ערכה מספר רב של ספרים. אלה הם גם התחומים שהיא מלמדת במחלקה לספרות עם ישראל.

   פרופ' כהן  גם מילאה מספר תפקידי ניהול אקדמי באוניברסיטה: ראש המחלקה לספרות עם ישראל; ראש התכנית ללימודי מגדר, ראש המרכז על שם פניה גוטספלד-הלר לחקר האשה ביהדות וראש המרכז לחקר נשים ומגדר ע"ש דפנה יזרעאלי.

   מחקרה העכשווי של פרופ' כהן עוסק במשוררת העברית, היהודיה-איטלקיה בת המאה ה-19, רחל מורפורגו והיא מסיימת עתה כתיבת ספר בנושא זה.

  מחקר

  תחומי מחקר:

  הספרות העברית של המאה ה-19 (ספרות ה"השכלה")

  כתיבתן של נשים הן במאה ה-19 והן במאה ה- 20

  מנהיגות נשית.

  פרסומים

  ספרים:

  1. מחלום למציאות תיאורי ארץ ישראל בספרות ההשכלה, בר-אילן, רמת-גן, 1982. 269 עמ'.
  2. "מליצת ישרון" לשלמה לויזון היצירה ויוצרה, בר-אילן, רמת-גן, 1988, 366 עמ'.
  3. צבועים וישרים אלילות וליליות עיונים ביצירתו של אברהם מאפו, פפירוס ליד אונ' תל-אביב, 1990, 217 עמ'.
  4. "האחת אהובה והאחת שנואה"; בין מציאות לבידיון בתיאורי האשה בספרות ההשכלה, מאגנס, ירושלים, 2002, 390 עמ'.
  5.  יחד עם שמואל פיינר, קול עלמה עבריה : כתבי משכילות במאה התשע-עשרה,  הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2006

   

  עריכת ספרים:

  1. יחד עם יהושע שוורץ, אשה בירושלים: מגדר חברה ודת, רמת-גן, 2002.

  2. Together with J. Baumel: Gender, Place and Memory in the Modern Jewish Experience: Replacing Ourselves, London, 2003

  3. יחד עם שאול רגב, אשה במזרח אשה ממזרח: סיפורה של היהודיה בת המזרח, רמת-גן, 2005.

  4. יחד עם עליזה לביא, להיות אשה יהודיה, קובץ שלישי, ירושלים, 2005.

  5  יחד עם רות הלפרין-קדרי, תרבות דמוקרטית 10 (2006).

  6 להיות אשה יהודיה, קובץ רביעי, ירושלים, 2007.

  7 להיות אשה יהודיה, קובץ חמישי, ירושלים, 2097.

  8 יחד עם אביבה טל, ביקורת ופרשנות 40, נשים בתרבות יידיש, רמת גן 2008

   

  מאמרים בכתבי עת שפיטים:

  1. "השפעות והטמעותיהן ב'מליצת ישרון' לשלמה לויזון", בקורת ופרשנות 6 (תשל"ה), עמ'  28-17.
  2. "הערות לעיבודו של מקור ספרותי עברי ב'אהבת ציון' לא. מאפו", בקורת ופרשנות 10-9 (תשל"ז), עמ' 175-160.
  3. "החסידות וארץ ישראל אספקט נוסף של הסאטירה ב'מגלה טמירין'", תרביץ מ"ח, ג-ד (תשל"ט), עמ' 340-332.
  4. "מ'אהבת ציון' לפתח-תקוה תיאורי ארץ ישראל בכתבי יואל משה סלומון", קתדרה 10 (תשל"ט), עמ' 175-159.
  5.  "'אם קצרה ידך לכן ידי רב לי' הערות לטכניקת ההחצנה של הרומנס ב'אהבת ציון'", ירושלים י"ד, 1 (תש"מ), עמ' 16-5.
  6. "ירושלים וליטא השפעת הגר"א  על העיסוק המשכילי בארץ-ישראל", סיני פ"ח (תשמ"א), עמ' עב-פד.
  7.  "ארץ לא נודעת לבחינת תיאורי ארץ ישראל בשירת מיכ"ל ויל"ג", זהות ב (תשמ"ב), עמ' 145-153.
  8.  "יסודות בונים בשירת אד"ם הכהן" ביקורת ופרשנות 18 (תשמ"ג), עמ' 86-79.
  9.  "הקריאה הסימולטאנית טכניקת מפתח להבנת העימות עם התנ"ך בשירת אד"ם הכהן", מחקרי ירושלים בספרות עברית ז (תשמ"ה), עמ' 89-71.
  10.  מיקרו-קוסמוס ומקרו-קוסמוס; מקומה של העלילה ההיסטורית ב'אהבת ציון'",  עלי שיח 26 (תשמ"ט), עמ' 172-161.
  11. "גלגולי תפילות בשירת ההשכלה העברית כביטוי לראית המשורר כשליח ציבור", ספר השנה של בר-אילן, תשמ"ט, עמ' 82-61.
  12.  “Simultaneous Reading in Hebrew Poetry:  An Interpretive Strategy” in E. Spolsky (Ed.) The Uses of Adversity: Failure and Accommodation in Reader-Response, Buchnell Univ. Press, 1990, pp. 128-139.
  13. . "הטכניקה הלמדנית צופן של ספרות ההשכלה", מחקרי ירושלים בספרות עברית י"ג   (תשנ"ב), עמ' 169-131.
  14. ."השפעת הז'אנר הרומנסי על העיצוב הלשוני של 'עיט צבוע'", בתוך ז' שמיר א' הולצמן (עורכים), נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות, מכון כ"ץ, אונ' תל אביב, תשנ"ג, עמ' 111-105.
  15. “The Maskil as Lamdan: The Influence of Jewish Education on Haskalah Techniques"
  16. G. Abramson and T. Parfitt, Jewish Education and Learning, Harwood Academic Publishers, 1994, pp. 61-74
  17. "בין-טקסטואליות בספרות ההשכלה; מקומו של הטקסט הבלתי כתוב", בקורת ופרשנות 31 (תשנ"ה), עמ' 52-37.
  18.  "בתוך התרבות ומחוצה לה: על ניכוס 'שפת האב' כדרך לעיצוב אינטלקטואלי של דמות האני הנשי", בתוך ז' שמיר (עורכת), סדן, מחקרים בספרות עברית, כרך ב', אוניברסיטת תל אביב, תשנ"ז, עמ' 110-69.
  19.  "ממיכל לבת-שוע: תמורות בעיצוב דמות הגיבורה בשירת יל"ג", בתוך ז' שמיר (עורכת), סדן, מחקרים בספרות עברית,  כרך ג (תשנ"ח), אוניברסיטת תל אביב, עמ' 120-101.
  20.   "'מה לי ולאישה חכמת לב', עיצובה של המשכילה העבריה מנקודות תצפית מגדריות שונות" (20 עמ'), בתוך י' בראל ואחרים (עורכים), ספרות וחברה בתרבות העברית החדשה, הקיבוץ המאוחד והוצאת כתר, ירושלים, 2000, עמ' 61-38.
  21.  "ניכוס מקורות תנ"כיים בידי נשים משכילות במאה ה19-" (10 עמ'), רבגוני 3(2000), מכון ון-ליר, עמ' 55-50.
  22.  "'מנשים באהל תברך' האמנם?: מרים דבורה ואסתר כנשים מנהיגות בחברה פטריארכלית", ח' עמית (עורכת), אחריו על מנהיגות ומנהיגים, משרד הביטחון, ירושלים, 2000, עמ' 188-179.
  23. “Reality and its Refraction in Descriptions of Women in Haskalah Literature” (28 p.), in D. Sorkin and S. Feiner (Eds.), New Perspectives on the Haskalah, Littman Library, London, 2001, pp.144-165.
  24.  "השפעת לימודי המגדר על חקר הספרות הישראלית", ר' לוין-מלמד (עורכת), הרימי בכח קולך: על קולות נשיים ופרשנות פמיניסטית בלימודי היהדות, ידיעות אחרונות, תל-אביב, 2001, עמ' 96-87.
  25.  "'לימודי נשים ומגדר" ואוניברסיטה דתית הילכו שניהם יחדיו?", מ' שילה (עורכת), אורים, ירושלים, 2001, עמ' 272-265.
  26.  "מעזרת נשים לבית המקדש: נשים דת ולמדנות", ד' מן (עורכת), מגדר וחינוך, הקתדרה לחינוך וערכים אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, 2001, עמ' 123-117.
  27. "מן התחום הפרטי אל התחום הציבורי: מכתבים עבריים של נשים משכילות במאה הי"ט" , בתוך א' הולצמן, ש' פיינר (עורכים), מווילנה לירושלים, מחקרים בתולדותיהם ובתרבותם של יהודי מזרח אירופה, מאגנס, ירושלים, תשס"ב, עמ' 258-235.
  28. "'העיר רובצת על חיי' ירושלים ומגדר בשירה העברית", בתוך י' שוורץ, ט' כהן (עורכים),  אשה בירושלים, מגדר דת חברה, פרסומי מרכז רנרט לחקר ירושלים, רמת-גן, תשס"ב, עמ' 229-192.
  29. "תובנות חדשות בחקר ספרות ההשכלה; מגדר וספרות ההשכלה", ש פיינר י' ברטל (עורכים),    ההשכלה לגווניה: עיונים חדשים בתולדות ההשכלה ובספרותה, ירושלים 2005, עמ' 225-236.
  30.   “’Information about women is necessarily information about men’: On Iris
  31. Parush’s Reading Women” H. Nave (ed.) Gender and Israeli Society, London 2003,
  32. pp. 169-191.
  33. “The  Maskilot; Feminine or Feminist Writing”,  Polin 18  ( 2005), pp. 57-86     30
  34. האם נגנזה ה'גניזה'? מקום הסיפור גניזה בנוסחו השני בהתפתחות תודעתה הפמיניסטית של דבורה בארון", א' הולצמן (עורך), ממרכזים למרכז: ספר נורית גוברין, תל-אביב, 2005, עמ' 241-260.
  35. “’ And All the Women Followed Her…’: On Women’s Religious Leadership in Israeli Modern Orthodoxy”, in J. Wertheimer (Ed.), Jewish Religious Leadership, JTS Press, 2004, pp. 715-756.
  36. 33 "מנהיגות דתית נשית: האורתודוכסיה המודרנית בישראל כמקרה מבחן", תרבות דמוקרטית   10 (2006), עמ'  251-296.
  37. 9th Century Maskilot”, in Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia , (2006)
  38.  Women Leaders In Israel’s Religious Communitis”, Jewish Women: A Comprehensive Historical Encyclopedia (2006).
  39. “Portrait of the Maskilah as A Young Woman”, Nashim 15 (2008), pp. 9 - 29

  40."על הסיפיות של חוקר ספרות ההשכלה: מפעלו המחקרי של יהודה פרידלנדר",  ת' וולף-מונזון (עורכת), ביקורת ופרשנות 43 (2009), עמ' 9-28.

  1. "מנהיגות נשית דתית באורתודוכסיה המודרנית בישראל" , מ' הלינגר (עורך) המסורת הפוליטית היהודית לדורותיה , בר-אילן, 2010, עמ' 453-490.

  Last Updated Date : 04/12/2022