Placeholder Image

Mr. Reuven Rabinovitch ז"ל

  Publications

  ספרו: 

  רבינוביץ, ראובן, פתוחו של מוטיב היציאה ומוטיב השיבה: בספורי מנדלי מוכר ספרים, מ. י. ברדיצ’בסקי וא. נ. גנסין, 1966. 

  ילקוט מסות / א. דרויאנוב ; ליקט והוסיף פרטים ביוגרפיים י. ד. אברמסקי ; הערכה ספרותית והסברים ראובן רבינוביץ ‬, תל אביב : יחדיו ואגודת הסופרים העברים בישראל, (תש"ל) ‬

   

  מאמריו:

  רבינוביץ, ראובן.  במאבק על ערכים.  דבר, לספרות ולאמנות, י"א בכסלו תש"ל, 21 בנובמבר 1969, עמ' 7; <המשך> י"ח בכסלו תש"ל, 28 בנובמבר 1969, עמ' 8.

   

  רבינוביץ, ר. בין הזיה להויה ב"תמול שלשום" לש"י עגנון מבוע ז (תשל) 101-112 1970
   

  רבינוביץ, ר. "בלילות רחוקי המהות" לאורי צבי גרינברג מאזנים כו (תשכח) 195-202 1968
   

  רבינוביץ, ר. בסוד שני העולמות דבר (יא אדר א’ תשל) 8; (כא אדר א’) 7, 8 1970

  רבינוביץ, ר. הערות לשירי איציק מאנגער מאזנים כח (תשכט) 294-300 1969
   

  רבינוביץ, ר. חזות הנופים בסיפורי חיים הזז דבר (כא תשרי תשל) 6, 7 1970
   

  רבינוביץ, ר. מוטיב הדממה בשירי נתן אלתרמן מאזנים כז (תשכח) 127-123 1968
   

  רבינוביץ, ר. עטרה ושלשלת : [אברהם קריב] מאזנים לא (תשל) 47-54 1970
   

  רבינוביץ, ר. על ראות המעמקים בשירי א.צ. גרינברג מבוע ו (תשכט) 162-157 1969
   

  רבינוביץ, ר. על שני מוטיבים בסיפורי מנדלי בר-אילן עשור (תשכח) 41-31 1968
   

  רבינוביץ, ר. "שאול טשרניחובסקי : 25 שנים לפטירתו" מאזנים כז (תשכט) 1969
   

  רבינוביץ, ר. תחינה ותשובה במנחת שיר. קטיף ח (תשלא) 132-136 1971

   

  Last Updated Date : 04/12/2022