Placeholder Image

Prof. Zvi Luz

CV

יליד קבוצת דגניה ב' (10 בינואר 1930), בנם של רחל וקדיש לוז (לוזינסקי), מי שהיה יו"ר הכנסת (1895־1972). גדל בקבוצה והתחנך במוסדות החינוך המשותפים של עמק הירדן בבית ירח. לאחר שירות צבאי ועבודה חקלאית בדגניה ב' וביטבתה, הקים משפחה והחל ללמוד ספרות עברית ומדעי היהדות באוניברסיטת בר-אילן (היה, בין-היתר, עוזר הוראה לפרופ' ברוך קורצווייל). לאחר שנות הוראה בבית-הספר המשותף בבית-ירח, התמנה למורה באוניברסיטת בר-אילן בה לימד ספרות עברית (1987) עד ליציאתו לגמלאות ב-1998. פרופ' לוז ממשיך להורות ספרות עברית במכללה האקדמית עמק הירדן. לפרופ' לוז ורעייתו אהובה (לבית פרנקל) חמישה ילדים.
 

Publications

ספרים:

מקום שהנחלים הולכים : סיפורים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה 1965)

עונות : סיפורים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ל 1970)

אגדות המקום : רומן (תל-אביב : עקד, תשל"ג)

סובב הולך : רומן (תל-אביב : עקד, תשל"ה 1975)

גל חוזר : רומן (תל-אביב : עקד, תשל"ז)

מאזן : 13 סיפורים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1980)

ציד יונים : סיפורים לבני נעורים (ירושלים : דביר, תשמ"ב 1982)

הצטלבות : רומאן (תל-אביב : ספרית פועלים, הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשמ"ג 1982)

אגדות המקום (תל-אביב : משרד הבטחון – ההוצאה לאור : ספריית תרמיל, תשמ"ג 1983)

נפשו בכפו (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ"ו 1985)

שומר רוח : רומן (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ"ט 1988)

מכאן ועד היכן (תל-אביב : עקד, תשנ"א 1990)

שקפים : סיפור רב קולי (תל-אביב : ספרית פועלים, תשנ"ד 1994)

 

מחקרים:

מציאות ואדם בספרות הארץ-ישראלית (תל-אביב : דביר, תש"ל 1970)

שבילי שירה : מסות על משוררים ושירות (תל-אביב : עקד, תשל"ד 1974)

משוואות שיר : מסות על שירה ופרשנות השוואתית, תקופת התחיה (תל-אביב : עקד, תשמ"א 1981)

אצל גנסין : פירוש צמוד לסיפור "אצל" (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ג 1983)

תשתיות שירה : עיקרים בפואטיקה של ביאליק (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ"ה 1984)

שירת נתן יונתן : מונוגרפיה (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ו 1986)

שירת יעקב פיכמן : מונוגרפיה (תל-אביב : פפירוס, תש"ן 1989)

שירת עוזר רבין : מונוגרפיה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1992)

שירת אברהם חלפי : מונוגרפיה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1994)

שירת ע. הלל : מונוגרפיה / צבי לוז (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשנ"ו 1996)

שירת אסתר ראב : מונוגרפיה (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1997)

שירת יוסף צבי רימון : מונוגרפיה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1998)

שירת אורי ברנשטיין : מונוגרפיה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2000)

שירת יעקב שטיינברג : מונוגרפיה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2000)

המציאות האחרת : שירת פנחס שדה (ירושלים : שוקן, תשס"א 2000)

היסוד הפילוסופי בשירה העברית (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2001)

מריבה עם האלוהים : מסות פרטיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ב 2002)

העיקר הלירי בשירה העברית המודרנית (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2003)

התגלמויות של המציאויות בשירה העברית המתחדשת (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2004)

אל מקום אחד : מסות פרטיות (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 2005)

מחתרת השיר : מגמות "אחרות" בשירה העברית (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ו 2006)

אתגר היתרון וחסרון האתגר : על מצב הרוח השירי והתיאולוגי (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס"ח 2008)

אור חוזר : מסות (בני ברק : הקיבוץ המאוחד, תש"ע 2010)

המתחדשת (בני ברק : ספריית "הילל בן-חיים" : הקיבוץ המאוחד, תשע"א 2011)
 

עריכה:

שירים / יעקב לרנר ; כינס והקדים מבוא צבי לוז (רמת-גן : אגודת הסופרים העברים בישראל, 1974)

חיפוש הספרות הישראלית : מסות ומאמרים / ברוך קורצווייל ; ערכו: צבי לוז וידידיה יצחקי (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ב 1982)

שירים / י.צ. רימון ; בחר והקדים מבוא צבי לוז (רמת-גן : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת "מסדה", תשל"ג 1973)

על "מתי מדבר" : מסות על פואמה לביאליק / מבוא ועריכה צבי לוז (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ח 1988)

ילקוט שירים / יוסף צבי רימון ; ליקט, הקדים מבוא והוסיף ביבליוגרפיה: צבי לוז (תל-אביב : זמורה-ביתן, תשמ"ט 1989)

הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן : מסות על "שמחת עניים" ו"שירי מכות מצרים" / בעריכת זיוה שמיר וצבי לוז (רמת-גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"א 1991)

לשמש : מסות על כליל-סוניטות לשאול טשרניחובסקי / מבוא ועריכה צבי לוז (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ו 1996)

על "ספיח" לביאליק : הסיפור "ספיח" ומסות עיון / עריכה ומבוא צבי לוז וזיוה שמיר (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ח 1998)

על "גילוי וכיסוי בלשון" : עיונים במסתו של ביאליק / עריכה ומבוא: צבי לוז וזיוה שמיר (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, 2001)

 

Last Updated Date : 04/12/2022