פרופ' שמואל רפאל הצטרף לאקדמיה המלכותית ללשון הספרדית