'גבול הרוח' – פרופ' תמר וולף-מונזון משוחחת עם המשורר פרופ' מירון ח. איזקסון על יצירתו