Dr. Moshe goultschin

Dr.
Telephone: 
Fax: 
Office: 
Reception hours: 

CV

2012-2005:       מינוי למרצה במחלקה לספרות עם-ישראל באוניברסיטת בר-אילן.

2004:                מורה (מרצה מן החוץ) במחלקה לספרות עם ישראל בבר-אילן ובמכללה האקדמית באשקלון.

2003:                קבלת תואר דוקטור. כותרת הדיסרטציה: ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות.

2003-1999:       דוקטורנט במחזור הראשון של מיזם מלגות נשיא אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים מצטיינים.

1998-1996:       תואר ראשון במקצועות פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

פרסים ומלגות:

 

2005:    מענק מחקר לפוסט-דוקטורט של המרכז ללימודי יידיש ע"ש רנה קוסטה.

2003:    פרס רקטור אוניברסיטת בר-אילן למחקר מצטיין.

1999:    מלגת נשיא אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים מצטיינים.

 

About me

יליד 1972 (ירושלים). אב לאוריאל בן תשע ולאביה בת החמש.