ד"ר משה גולצ'ין

ד"ר
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

קו"ח

2012-2005:       מרצה במחלקה לספרות עם-ישראל באוניברסיטת בר-אילן.

2004:                מורה (מרצה מן החוץ) במחלקה לספרות עם ישראל בבר-אילן ובמכללה האקדמית באשקלון.

2003:                קבלת תואר דוקטור. כותרת הדיסרטציה: ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות.

2003-1999:       דוקטורנט במחזור הראשון של מיזם מלגות נשיא אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים מצטיינים.

1998-1996:       תואר ראשון במקצועות פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים.

 

פרסים ומלגות:

 

2005:    מענק מחקר לפוסט-דוקטורט של המרכז ללימודי יידיש ע"ש רנה קוסטה.

2003:    פרס רקטור אוניברסיטת בר-אילן למחקר מצטיין.

1999:    מלגת נשיא אוניברסיטת בר-אילן לדוקטורנטים מצטיינים.

 

פירסומים

 1. מאמרים ופרקים בספרים:
 1. גולצ'ין, משה, "ברוך קורצווייל: המשך ומהפכה", דב שוורץ (עורך), אוניברסיטת בר-אילן: מחזון למעש, כר' ב', הוצאת בר-אילן, רמת-גן: 2006, עמ' 210-197.
 2. גולצ'ין, משה, המוצא: רשימות מן העבר הכי קרוב ומן קץ המגולה.", אבי שגיא (עורך), ספר מיכאל - בין הזמן הזה לימים ההם, רכס פרויקטים חינוכיים, אבן-יהודה: 2007, עמ' 523-497.
 3. גולצ'ין, משה, "שפת הזעם של אהרן אפלפלד: קריאה בספר 'בעת ובעונה אחת'", אבידב ליפסקר ואבי שגיא (עורכים), עשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד, הוצאת בר-אילן ומכון שלום הרטמן, רמת-גן וירושלים: תשע"א, עמ' 432-405.
 4. גולצ'ין, משה, ""הכל לפי מה שהוא אדם": חיים באר מנוצות הזמיר ושעשועי היומיום אל המקום שאליו הרוח הולך", חנה סוקר שווגר וחיים וייס (עורכים), מלאכת החיים – עיונים ביצירתו של חיים באר, מכון 'הקשרים' של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ועם-עובד, תל-אביב: 2014, עמ' 184-143.  
 1. מאמרים בכתבי עת:
 1. גולצ'ין, משה, "מעשה השור: עגנון על הטרוטופיה ושמה 'אבי השור'", עי"ן גימ"ל: כתב עת לחקר יצירת עגנון, גיליון ב', מהדורה מדעית אלקטרונית (http://www.biu.ac.il/js/li/aj/ISSUE-02/articles/gulchin.pd), אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן: תשע"ג  2012, עמ' 153-138. 
 2. Goultschin, Moshe, “Bracketing Irony:  Schleiermacher’s Heterochrony”,  Analecta Hermeneutica, [S.l.], n. 3, Jun. 2012, Available at <http://journals.library.mun.ca/ojs/index.php/analecta/article/view/344/208>. 
 3. Goultschin, Moshe, “Candles over Troubled Water: Sefer Hama'asim and Agnon's Unfinished Business”, Journal of Jewish Identities, Issue 6, Number 2, July 2013, pp. 3-24, Available at: http://muse.jhu.edu/journals/jji/summary/v006/6.2.goultschin.html
 4. Goultschin, Moshe, “We who stand to differ: Hannah Arendt on maintaining otherness”, Atlantic Studies: Global Currents, 2014 (23 pp.) Available at: http://dx.doi.org/10.1080/14788810.2014.904134

 

 1. מאמרים ופרקים בספרים שהתקבלו לפרסום:
 1. גולצ'ין, משה, "לטרנה מגיקה: גרינברג, קיפלינג ווילהלם רנטגן - היבטים אימאז'יסטיים בספר 'אימה גדולה וירח' [הדים, 1925], אבידב ליפסקר ותמר וולף-מונזון (עורכים), יצירתו של אורי צבי גרינברג  בשנות העשרים: מחקרים  ותעודות, הוצאת בר-אילן, רמת-גן (בדפוס)
 1. גולצ'ין, משה, ראשיתו של ר' אליעזר בן הורקנוס (ערך), יואב אלשטיין ואבידב ליפסקר  (עורכים), אנציקלופדיה של הסיפור היהודי, סיפור עוקב סיפור, סדרת תימה, הוצאת בר-אילן, (25 עמ').

 

4. מאמרים בכתבי עת שהתקבלו לפרסום:

 1. גולצ'ין, משה, "אהבת ציון בעור נמר: על 'אהבת ציון' של אברהם מאפו  ו'עוטה עור הנמר' של שותא רוסתוולי", מכאן – כתב עת לחקר הספרות והתרבות היהודית והישראלית, מרכז הקשרים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, (25 עמ'). 
 2. גולצ'ין, משה, "יושבת בי כמו אסון: עברית ועבריות ביצירת קניוק", ניצה דרורי-פרמן (עורכת), אלפיים, כתב עת בינתחומי, עם-עובד, תל-אביב (15 עמ'). 
 3. גולצ'ין, משה, ""למה האהובים עלי ביותר נתונים תמיד בסכנת חיים": המחלה כמטפורה ביצירותיהן של צרויה שלו ואורלי קסטל בלום",  REEH- Revue Européenne des Etudes Hébraïques- European Journal of Hebrew Studies (12 pp.).  (בדפוס)
 4.  Goultschin, Moshe, “The Fowl are in Fact our Enemy” - Appelfeld’s Fowl and their Source in the Writings of Rabbi Nachman of Bratslav”, Orbis Litterarum, (40 pp.) בדפוס. 

על עצמי

יליד 1972 (ירושלים). נשוי לאורית; אב לאוריאל בן 13, לאביה בת 9 ולאיתן בן 2.

ספרים

ספרים: 

ברוך קורצווייל כפרשן של תרבות 
סדרת פרשנות ותרבות:

יותר משהיה ברוך קורצווייל סוכן של תרבות אחת וגיבורה של תרבות אחרת, היה, במובנים מרובים, סוכן של חרדה כפי שהיא מתוארת בכתביהם של קירקגור, היידגר והוגים אקזיסטנציאליסטים אחרים. קורצווייל הפך את החרדה הקיומית לציר המרכזי של משנתו הביקורתית ובחשבון אחרון אף העמיד אותה כאופק היצירה התרבותית היהודית בישראל.
באחד משיאיה של יצירתו הביקורתית מנסח קורצווייל באִבחת קולמוס את המילים שבכוחן לשקף גם את תמציתה של ביקורתו התרבותית על מציאות ימינו: ``הוא [האני] מנותק גם מאלוהים. ואם הוא יתברך נוטה חסד כביכול, הרי גם ברכתו וחסדו איחרו... הופעה מאוחרת זו היא לעג והוכחה הפגנתית לשלטון הכסל בעולם. לברכת-אלוהים שאיחרה ולחסדו שבושש לבוא, האני אינו זקוק.`` במקום אחר קובע קורצווייל כי ``קשה לו לאדם המודרני להאמין באלוהים, אבל לא פחות מזה קשה לו להאמין באדם``.

ספר זה מוקדש להבנת הדרך שעשה קורצווייל לגילויו של האדם המודרני, לחשיפתו של היהודי החדש, של הישראלי ``שעלה מן הים`` ולאופן שבו ביקש להצילו מאימת הקיום בהתוותו אופק אלטרנטיבי נועז לתרבותו, שדומה כי זנחה את אלוהיה ונידונה בשל כך לקיפאון. הספר מבקש לבחון באילו כלים פרשניים ופנומנולוגיים עשה קורצווייל שימוש במפעלו הביקורתי-התרבותי; כיצד הציב עצמו מי שעשוי היה בנסיבות חיים אחרות להפוך ל``מנדרין אינטלקטואלי`` של מרכז אירופה, כגיבורה ובמובנים מסוימים אף כנביאה של תרבות אחרת המתעצבת בלב הלבאנט.
ספר זה הוא חיבור מונוגרפי מקיף על ברוך קורצווייל הבוחן לעומק את משמעות ביקורתו הספרותית-תרבותית-תאולוגית ומצביע על הרלוונטיות של ביקורת זו לימינו.

Click to Close