Ms. mira koren

Ms.
מזכירה - המחלקה לספרות עם-ישראל
Telephone: 
Fax: 
Office: 
Reception hours: 

About me

מזכירת המחלקה 34 שנים.

סבתא לספיר.

אוהבת לקרוא, לסרוג ולרקום וגם לבשל. 

מקווה לסיים בקרוב את עבודת המאסטר על "אלי כהן, המרגל מדמשק".