גב' מירה קורן

גב'
מזכירה - המחלקה לספרות עם-ישראל
טלפון: 
פקס: 
משרד: 
שעות קבלה: 

על עצמי

מרכזת המחלקה

בעלת תואר שני עם תיזה בנושא: "אלי כהן, המרגל מדמשק".