Placeholder Image

Prof. Hillel Barzel

CV

 

 

 

פרופסור הלל ברזל, חוקר והיסטוריון של הספרות המודרנית , הוא פרופסור לספרות עם ישראל ולספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן; וכן מלמד ספרות בבית-הספר המרכזי להשתלמות מורים, בתל-אביב סניף של האוניברסיטה העברית בירושלים. שימש כפרופסור לספרות עברית, ספרות משווה, ספרות ותנ``ך, באוניברסיטת אינדיאנה, בלומינגטון אינדיאנה, ארצות הברית; ואף נבחר כחבר במרכז ללימודים מתקדמים באוניברסיטה זו. כמו כן לימד באוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה והטכניון בחיפה ובמכללות להכשרת מורים.
ספריו ומחקריו הרבים זיכוהו בפרסים ספרותיים על שם: חיים נחמן ביאליק, ס. יזהר, אברהם קריב, גבריאל ומרים טלפיר, ראובן ולנרוד, ישראל אפרת, וכן בפרס – מחקר מטעם איגוד הקומפוזיטורים והסופרים במדינת ישראל. פרסם עשרות מאמרים בכתבי עת שונים ושלושים ושלושה ספרי מחקר בתחומי התמחותו : תולדות הספרות העברית המודרנית, מלחמה ושואה בדרמה העברית והעולמית, פרשנות, פואטיקה, זיקות יהודיות בכתבי פרנץ קפקא.
כן פיתח את המושג מטא-ריאליזם כמורה דרך ז`אנרי לספרות מודרנית, לרבות כתבי נתנאל הותורן, הרמן מלוויל, פרנץ קפקא, אלבר אמי, שמואל יוסף עגנון, אהרן אפלפלד, א.ב. יהושע, יצחק אורבוך אורפז, דוד שחר ועמוס עוז.
לימד במחלקה לספרות עם ישראל בין השנים 2002-1965

Publications
פרסומים:
 
דרכי הדרכה בתנועת הנוער, הסוכנות היהודית, 1956
תנועת הנוער – קורותיה בעמים ובישראל, הסוכנות היהודית, 1963
התנועה למען הנוער, הסוכנות היהודית, 1966
משוררים על שירה (א'-ב'), עקד, 1970
שירה ומורשה (א'-ב'), עקד, 1971
בין עגנון לקפקא, בר-אוריין, 1973
סיפורת עברית מיטאריאליסטית, אגודת הסופרים – מסדה, 1974
סיפורי אהבה של ש"י עגנון – עיוני מחקר, בר-אילן, 1975, 1980
השיר החדש: סגירות ופתיחות, עקד, 1976
השיר החדש: משגב להיתול, עקד, 1979
משוררים בגדולתם – מסות, אגודת הסופרים-יחדיו, 1979
מספרים בייחודם – א'ב' יהושע, אהרן אפלפלד, דוד שחר…, יחדיו, 1981
משוררי בשורה, מסות, יחדיו, 1983
אמיר גלבוע – מונוגרפיה, ספריית פועלים, 1985
ביאליק ועגנון – מחקר ופירוש, יחדיו, 1986
חזון וחיזיון – קאפקא, שופמן, הזז…, יחדיו, 1988
דרכים בפרשנות החדשה – מתיאוריה למיתודה, בר-אילן, 1990
שירה ופואטיקה – מביאליק ועד שירת ההווה, יחדיו, 1990
גבהות הכיסופים – שירה מתקנת עולם…,אגודת הסופרים, 1994
דרמה של מצבים קיצוניים – מלחמה ושואה, ספריית פועלים, 1995
מן הסתום אל המפורש: "שמחת עניים" לנתן אלתרמן, עקד, 1998
תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו (7 כרכים), ספריית פועלים, 1988 - 2005.
 
עריכה:
חתני פרס ישראל – סיפורת, יחדיו, 1970
חתני פרס ישראל – שירה, יחדיו, 1971
שישה מספרים – ט"ו סיפורים, יחדיו, 1972
שבעה מספרים, יחדיו, 1973
מספרים ארצישראלים, יחדיו, 1974
מאסף ח"נ ביאליק, אגודת הספרים-מסדה, 1975
סימטאות (רומן), מאת אלישבע, הדר, 1977
מגמות בסיפורת ההווה, יחדיו, 1979
חיים הזז – תולדות הפרשנות ומבחר מאמרים, עם עובד, 1978
מגמות בסיפורת ההווה – יצחק בן-נר, חיים גורי…, 1979
שמואל יוסף עגנון – תולדות הפרשנות ומבחר מאמרים, עם עובד, 1982
חקר עגנון (עם הלל ויס), בר-אילן, 1994
בכרמי תימן – יהדות תימן בספרות (עם שלום סרי ושמעון אביזמר), אעלה בתמר, 2002
 
פרסים ומענקים:
פרס טלפיר, 1971
פרס ראובן ולנרוד, 1972
פרס קריב, 1985
פרס ביאליק לחכמת ישראל, 1985
פרס אפרת, 1986
פרס אקו"ם לחקר הספרות, 1991
פרס ס' יזהר, 2005

Last Updated Date : 04/12/2022