Placeholder Image

פרופ' הלל ברזל ז"ל

  קורות חיים

  פרופ' הלל ברזל, חוקר והיסטוריון של הספרות המודרנית , הוא פרופסור לספרות עם ישראל ולספרות משווה באוניברסיטת בר-אילן; וכן מלמד ספרות בבית-הספר המרכזי להשתלמות מורים, בתל-אביב סניף של האוניברסיטה העברית בירושלים. שימש כפרופסור לספרות עברית, ספרות משווה, ספרות ותנ``ך, באוניברסיטת אינדיאנה, בלומינגטון אינדיאנה, ארצות הברית; ואף נבחר כחבר במרכז ללימודים מתקדמים באוניברסיטה זו. כמו כן לימד באוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת חיפה והטכניון בחיפה ובמכללות להכשרת מורים.
  ספריו ומחקריו הרבים זיכוהו בפרסים ספרותיים על שם: חיים נחמן ביאליק, ס. יזהר, אברהם קריב, גבריאל ומרים טלפיר, ראובן ולנרוד, ישראל אפרת, וכן בפרס – מחקר מטעם איגוד הקומפוזיטורים והסופרים במדינת ישראל. פרסם עשרות מאמרים בכתבי עת שונים ושלושים ושלושה ספרי מחקר בתחומי התמחותו : תולדות הספרות העברית המודרנית, מלחמה ושואה בדרמה העברית והעולמית, פרשנות, פואטיקה, זיקות יהודיות בכתבי פרנץ קפקא.
  כן פיתח את המושג מטא-ריאליזם כמורה דרך ז`אנרי לספרות מודרנית, לרבות כתבי נתנאל הותורן, הרמן מלוויל, פרנץ קפקא, אלבר אמי, שמואל יוסף עגנון, אהרן אפלפלד, א.ב. יהושע, יצחק אורבוך אורפז, דוד שחר ועמוס עוז.
  לימד במחלקה לספרות עם ישראל בין השנים 2002-1965. 

  פרופ' הלל ברזל נפטר בח' אדר א' תשפ"ב 9 בפברואר 2022.

  פרסומים
  פרסומים:
   
  דרכי הדרכה בתנועת הנוער, הסוכנות היהודית, 1956
  תנועת הנוער – קורותיה בעמים ובישראל, הסוכנות היהודית, 1963
  התנועה למען הנוער, הסוכנות היהודית, 1966
  משוררים על שירה (א'-ב'), עקד, 1970
  שירה ומורשה (א'-ב'), עקד, 1971
  בין עגנון לקפקא, בר-אוריין, 1973
  סיפורת עברית מיטאריאליסטית, אגודת הסופרים – מסדה, 1974
  סיפורי אהבה של ש"י עגנון – עיוני מחקר, בר-אילן, 1975, 1980
  השיר החדש: סגירות ופתיחות, עקד, 1976
  השיר החדש: משגב להיתול, עקד, 1979
  משוררים בגדולתם – מסות, אגודת הסופרים-יחדיו, 1979
  מספרים בייחודם – א'ב' יהושע, אהרן אפלפלד, דוד שחר…, יחדיו, 1981
  משוררי בשורה, מסות, יחדיו, 1983
  אמיר גלבוע – מונוגרפיה, ספריית פועלים, 1985
  ביאליק ועגנון – מחקר ופירוש, יחדיו, 1986
  חזון וחיזיון – קאפקא, שופמן, הזז…, יחדיו, 1988
  דרכים בפרשנות החדשה – מתיאוריה למיתודה, בר-אילן, 1990
  שירה ופואטיקה – מביאליק ועד שירת ההווה, יחדיו, 1990
  גבהות הכיסופים – שירה מתקנת עולם…,אגודת הסופרים, 1994
  דרמה של מצבים קיצוניים – מלחמה ושואה, ספריית פועלים, 1995
  מן הסתום אל המפורש: "שמחת עניים" לנתן אלתרמן, עקד, 1998
  תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו (7 כרכים), ספריית פועלים, 1988 - 2005.
   
  עריכה:
  חתני פרס ישראל – סיפורת, יחדיו, 1970
  חתני פרס ישראל – שירה, יחדיו, 1971
  שישה מספרים – ט"ו סיפורים, יחדיו, 1972
  שבעה מספרים, יחדיו, 1973
  מספרים ארצישראלים, יחדיו, 1974
  מאסף ח"נ ביאליק, אגודת הספרים-מסדה, 1975
  סימטאות (רומן), מאת אלישבע, הדר, 1977
  מגמות בסיפורת ההווה, יחדיו, 1979
  חיים הזז – תולדות הפרשנות ומבחר מאמרים, עם עובד, 1978
  מגמות בסיפורת ההווה – יצחק בן-נר, חיים גורי…, 1979
  שמואל יוסף עגנון – תולדות הפרשנות ומבחר מאמרים, עם עובד, 1982
  חקר עגנון (עם הלל ויס), בר-אילן, 1994
  בכרמי תימן – יהדות תימן בספרות (עם שלום סרי ושמעון אביזמר), אעלה בתמר, 2002
   
  פרסים ומענקים:
  פרס טלפיר, 1971
  פרס ראובן ולנרוד, 1972
  פרס קריב, 1985
  פרס ביאליק לחכמת ישראל, 1985
  פרס אפרת, 1986
  פרס אקו"ם לחקר הספרות, 1991
  פרס ס' יזהר, 2005

  תאריך עדכון אחרון : 04/12/2022