תנאי קבלה ודרישות מוקדמות

לתואר השלישי יכול להתקבל סטודנט בעל תואר מוסמך במסלול א' (עם תזה), שממוצע ציוניו (כולל ציון התזה 85 ומעלה), ולאחר ריאיון אישי עם ראש המחלקה.

מוסמך במסלול ב' (ללא תזה) וכן מוסמך שסיים במחלקה אחרת - יידרש לריאיון, ויחוייב להרשם בוועדה לתואר שני להשלמת תזה ולקורסי השלמה לפי הצורך.