הסיפור העברי באשכנז

 

קובץ הסיפורים המכונה "ספר המעשים":

מהדורה ביקורתית, הערות ופרשנות – תקציר

 

קובץ הסיפורים המכונה 'ספר המעשים', והמועתק בכ"י אוקספורד הספרייה הבודליאנית 135 or שמצפון צרפת במאה השלוש עשרה, הוא מן החיבורים המרכזיים בתחום הפרוזה העברית של ימי הביניים. הוא כולל 66 סיפורים, מהם ממקורות קדומים בספרות חז"ל ובקובצי סיפור מן המזרח וממרחב האיסלאם, ומהם מופיעים בו לראשונה. הקובץ עורר עניין רב במחקר, וכמה מסיפוריו (כשליש) פורסמו בבמות שונות ופזורות.

המהדורה שאנו מציעות לקובץ זה חשובה מכמה בחינות: בעצם העמדתו של הקובץ, כמכלול, לרשות סטודנטים וחוקרים; בגישה הבין-תחומית שבבסיסה המבקשת אחר הקשרים תרבותיים במרחב העתקתו ועריכתו של הקובץ; ובשילוב המיוצג בה בין כלים מתודיים שונים על פי צרכי המחקר הנוכחי שבבסיסה: תמטולוגיים, פולקלוריים והיסטוריים. גוף הטקסט יתבסס על כ"י אוקספורד בספריית הבודליאנה ויכלול אפרט של חילופי נוסח בחלק מן הסיפורים. כמו כן יתווספו לכל סיפור הערות ספרותיות והיסטוריות, שיכללו: מקורות הסיפור בספרות חז"ל ובקובצי סיפור יהודיים במזרח (חיבור יפה מהישועה, מדרש עשרת הדברות); מקבילות לטיניות באירופה במידה שיש; מקבילות, לעתים בפולקלור גרמני וצרפתי העשויות לשמר מסורות סיפור ימי ביניימיות; ומקורות חוץ-סיפוריים רלוונטיים להבנת המרחב שבו סופר הסיפור. על בסיס מקורות מגוונים אלה נצביע על מגמות העיצוב בכתב היד ועל זיקותיהן לתרבות האשכנזית והאירופאית הימי ביניימית.

במבואות נציג מסקנות כוללות על מגמות פואטיות והיסטוריות בקובץ, אם כסיכום של היבטים שעלו בסיפורים, ואם כהתייחסות לקובץ כמכלול. הצעה זו מתבססת על תשתית ראשונית אך רחבה שנבנתה באמצעות מענק קודם של קרן האקדמיה הלאומית למדע למחקר סיפורים בכתבי יד מאשכנז במאות השלש עשרה והארבע עשרה. תשתית זו כוללת ארכיון של גרסאות הסיפורים שבקובץ, בהופעותיהן ביצירה היהודית; פיענוח של סיפורים בשישה כתבי יד נוספים מאשכנז; וטבלאות בחתכים שונים המפנים לטיפוסים בינלאומיים. הרחבתה של התשתית לכיוונים השוואתיים במסגרת המחקר הנוכחי תאפשר את העמדת המהדורה של 'ספר המעשים'.

 

פרופ' רלה קושלבסקי ספרות עם ישראל, חוקרת ראשית

ד"ר אלישבע באומגרטן, תולדות ישראל ולימודי מגדר, חוקרת שותפה

קרן האקדמיה הלאומית למדעים (2008 – 2011)