מסלולי לימוד ודרישות לתואר ראשון

  • מסלול מורחב (46 ש"ש = 92 נ"ז) - מסלול לימוד המאפשר התמחות במחלקה לספרות עם ישראל.
  • מסלול דו-ראשי מובנה (25 ש"ש = 50 נ"ז) – מסלול לימוד המאפשרים התמחות במחלקה לספרות עם ישראל ובצידה זיקה למחלקות אחרות. מסלול זה מבוסס על שיתוף פעולה וקשרי-זיקה בין המחלקה לספרות עם ישראל למחלקות אחרות, המתבטאת בהכרה הדדית בקורסים הנלמדים. המחלקות המשיקות הן: תנ"ך, תלמוד, תולדות ישראל, לשון, אומנות יהודית, ספרות משווה, צרפתית, לימודים קלאסיים, ערבית, ב"א רב תחומי במדעי הרוח.
  • ​​​​​​​​​​​​​​
  • ​​​​​​​דו-ראשי לא מובנה (27 ש"ש = 54 נ"ז)- מאפשר התמחות במחלקה לספרות עם ישראל ללא זיקה למחלקות אחרות. המסלול מיועד לסטודנטים המעוניינים ללמוד שני מקצועות ראשיים באוניברסיטה.