מפעל הביבליוגרפיה הממוינת של חקר השירה העברית העתיקה

כלל ידוע הוא, שכותרתם של המאמרים המדעיים, לעולם אינה יכולה לגלות מהו כלל הנושאים הנידונים במאמר. עובדה ברורה זו מגבילה אפוא את החוקרים ואת הלומדים הבאים לחפש אחר נושאים ספציפיים, משום שללא מפתוח נאות, לא תיתכן גישה מסודרת ומקיפה לכלל החומר. על כן נוסד מפעל זה, הבא לאתר את כל המאמרים והמחקרים שנכתבו בנושא שירת ימי הביניים, ולמפתחם. כידוע ערך שירמן רשימה שנתית לכל המאמרים בנושא זה, ואולם הוא החל את מלאכת הרישום בשנת 1948. המפעל שלנו לקח על עצמו לאתר את כל החומר המדעי שנכתב בנושא שירת ימי הביניים, מימי ראשית תנועת חכמת ישראל ועד תקומת המדינה. בשלב שני נמסרו המאמרים לקוראים מיומנים ובקיאים בחקר שירת ימי הביניים, שהוטל עליהם לקבוע, אלו נושאים חשובים נידונים בכל מאמר, ולתמצת את דעתו של כותב המאמר בנושא זה. עבודה מסוג זה דורשת מיומנות רבה, לאמור העסקת סטודנטים מתארים מתקדמים המתמחים בנושא שירת ימי הביניים. עד כה נאספו כ-2,500 כרטיסים ונבדקו כ-80 ספרים וכתבי עת. כדי לשכלל את הפרויקט יש לעבור על רשימותיו של שירמן, וכן על הרשימות המתפרסמות ברמב"י לאחר מותו של שירמן, ולמפתח כל מאמר על פי קריטריונים ספציפיים, שיעזרו למחקר ויענו על דרישות גוברות והולכות. לשם כך יידרש כוח אדם שיבוא מבין טובי הסטודנטים שייאותו לעסוק במחקר.