פירוט חובות הלימוד – קורסים וסמינריונים

  • קורסי חובה: יסודות השירה (13/600);  מבוא לספרות ימי הביניים (13/602);  הדרכה ביבליוגרפית (13/605); תחנות בספרות עברית חדשה (13/606); להבין סיפור – יסודות בתורת הפרוזה (13/609).

 

  • תורת הניקוד (12/001) ותחביר העברית החדשה (12/003) – ללא ניקוד. ניתנים במסגרת המחלקה ללשון. יש לסיים את המבואות בשנה א'. קורס הדרכה ביבליוגרפית (13/605), יש לסיים בשנה א' או לחילופין בסמסטר א' של שנה ב'.

 

  • תנאי קדם לסמינריון: (1) קורס בהדרכה ביבליוגרפית (2) קורס בחירה אחד לפחות בתחום המחקרי עליו נכתב הסמינריון.

לפני הכנת מערכת השעות והרישום באילנט מומלץ להגיע למחלקה לייעוץ מוקדם, כדי לקבל הסבר על תחומי ההתמחות השונים, ולהבין את שיוכם של הקורסים למדורי ההתמחות השונים. באמצעות הייעוץ האישי ימנע הסטודנט מטעויות בבחירת הקורסים, שעלולות לעכב את סיום התואר.