פירוט חובות הלימוד – קורסים וסמינריונים

  • קורסי חובה: יסודות השירה (13/600);  מבוא לספרות ימי הביניים (13/602);  הדרכה ביבליוגרפית (13/605); תחנות בספרות עברית חדשה (13/606); להבין סיפור – יסודות בתורת הפרוזה (13/609).

 

  • תנאי קדם לסמינריון: (1) קורס בהדרכה ביבליוגרפית (2) קורס בחירה אחד לפחות בתחום המחקרי עליו נכתב הסמינריון.

לפני הכנת מערכת השעות והרישום באילנט מומלץ להגיע למחלקה לייעוץ מוקדם, כדי לקבל הסבר על תחומי ההתמחות השונים, ולהבין את שיוכם של הקורסים למדורי ההתמחות השונים. באמצעות הייעוץ האישי ימנע הסטודנט מטעויות בבחירת הקורסים, שעלולות לעכב את סיום התואר.