מילון השירה והפיוט

אחד המכשולים  העומדים בפני הקורא המודרני  במפגשו  עם עולם הפיוט ושירת ימי הביניים, הוא מחסום  הלשון. לשונו הקשה של הפיוט הייתה לשם דבר ונתכנתה כלשון 'אץ קוצץ'. לשון זו יצרנית היא ובעלת חוקים וכללים פנימיים משלה ומשל תקופתה. חשיפתם של חוקים אלו הקלה על החוקרים לפענח את הצופן של לשון זו. ברם, החומר מפוזר מאוד, ויש צורך להתמודד עם כל מילה ומילה מחדש. מילון זה יהא אפוא מילון מלא ללשון הפיוט ויקיף את אוצר המילים הכביר הגנוז בתחום ספרותי זה כולל עולם הכינויים הנרחב שבפיוט, ויפיקו הימנו עזר רב כל חוקר וכל תלמיד. כנגד לשון הפיוט המבוססת על לשון חכמים, בנתה את עצמה השירה העברית בספרד על אדני לשון המקרא. ואולם מילים רבות שינו את משמעיהם או שקיבלו משמעות חדשה בעקבות המפגש עם הלשון הערבית. מילים אחרות חידשו צורה עקב דרכי החריזה והמשקל החדשים שבאו בשירת ספרד, ולעתים קרובות אנו מוצאים חידושי מילים מרובים שבאו לעולם כתוצאה מהתאמת הלשון לכללי השירה. המפעל יעסיק סטודנטים ברמה גבוהה (תלמידי תואר שני ושלישי) אשר להם מיומנות וידע בתחומי מחקר הספרות ומחקר הלשון, שיעברו על מהדורות מפורשות ועל מאמרים רבים המפוזרים בכתבי עת, ויעמידו על פיהם הגדרות לערכים המילוניים המיוחדים לפיוט. בצד כל הגדרה יובאו ציטטות מפורטות. מפעל זה יש בו תרומה חשובה לא רק ללימודי הספרות אלא גם ללימודי הלשון וללימודי התלמוד והמדרש.