לימודי יהדות בכל המסלולים (רגיל, ישיר ומשולב)

סטודנט לתואר שלישי שקיבל את התארים "בוגר" ו"מוסמך" בבר-אילן פטור מחובת השתתפות בקורסי יסוד ביהדות. סטודנט שלמד בבר-אילן רק לאחד מהתארים הנ"ל חייב בקורס אחד (2ש"ש). סטודנט ממוסד אחר חייב בשני קורסי יסוד ביהדות (4 ש"ש). פטור מחובה זו סטודנט שלמד יהדות כמקצוע או שלמד לפחות שנתיים בישיבה גבוהה (יש להמציא אישורים). סטודנטים המתמחים באחד ממקצועות היהדות: תנ"ך, תלמוד, פילוסופיה-יהודית פטורים. על הסטודנט לעמוד בבחינה בקורסי היסוד ביהדות. סטודנטים לא יהודים ילמדו אף הם לימודי יסוד ביהדות או לימודים כלליים באותו היקף.

 

קישור לאתר בית הספר ללימודי יסוד