ידיעת שפות

 

מסלול א'

                                                                                                                               

אנגלית לתואר שני או שפה אירופאית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר ראשון, שתיקבע ע"י

ראש המחלקה, בתיאום עם המנחה ולפי נושא המחקר.

 

במקרים מיוחדים – ניתן להכיר בערבית, בערבית-יהודית, ביידיש ובלאדינו כשפה זרה לצורך פטור, וזאת בתנאי שהתלמיד כותב עבודת מחקר בתחומים אלה.

 

דרישת לימוד האנגלית לתואר שני:

 

על פי התקנון תקבע כל מחלקה לתלמידיה את דרישותיה ללימוד שפה או שפות זרות. הדרישה יכולה להיות לשפה זרה אחת או שתיים, ברמה התחלתית או מוגברת, הכול לפי קביעת ראש המחלקה ובהתאם לדרישות המחקר.

 

תלמידי מחלקה שמטילה חובת לימוד שפה זרה ושעל פי בחינת המיון לתואר שני של היחידה לאנגלית - שפה זרה, חייבים בקורס, ישתתפו בו בשנה הראשונה ללימודיהם.

תלמיד גם יוכל להוכיח ידיעת שפה על ידי עמידה בבחינה שתיערך על ידי המחלקה בה הוא מתמחה בהסכמת ראש המחלקה.

הקורסים באנגלית לא יחשבו במניין קורסי ההתמחות בהם חייב התלמיד.

 

תלמיד לתואר שני שעפ"י דרישות מחלקתו הוטל עליו ללמוד את השפה האנגלית יהיה זכאי לפטור מחובת אנגלית לתואר שני, אם:

 

א. עבר בחינת מיון לתואר שני בציון פטור - באוניברסיטת בר-אילן.

ב. בעל תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה מוכר בארץ דוברת אנגלית (לא משלוחה בארץ).

ג.  בעל תואר ראשון במחלקה לאנגלית באחד המוסדות הבאים: אוניברסיטת בר-אילן, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת תל-אביב, אוניברסיטת בן-גוריון ואוניברסיטת חיפה.

ד. סטודנט שקיבל פטור בבחינת מיון באנגלית במחלקה בה הוא לומד. פטור זה הינו באחריות המחלקה האקדמית והוועדה לתואר שני.

ה. סטודנט במסלול ב' - ללא עבודת מחקר שקיבל ציון 85% ומעלה בקורס הפטור לתואר ראשון באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, העברית, הפתוחה והטכניון, ב-10 השנים שקדמו ללימודי התואר השני.

ו. סטודנט במסלול ב' -  ללא עבודת  מחקר שקיבל במבחן הפסיכומטרי או באמי"ר ציון של 134 ומעלה, או ציון 234 במבחן אמי"ר, או ציון פטור באמצעות המבחן לשיפור רמה באוניברסיטת
בר-אילן, ב-10 השנים שקדמו לתואר שני.

ז. סטודנט שנבחן בבחינת GMAT יקבל פטור אם ציונו בחלק הכתיבה הוא 6-5. תוצאות חלק הכתיבה מסווגות לרמות לימוד עפ"י המדרג הבא: ציון 4 – רמת 2M, ציון 3 – רמת 4M, ציון 0-2 – רמת M.

ח. סטודנט שנבחן בבחינת GRE יקבל פטור אם קיבל ציון 6-3.5. תוצאות המבחן מסווגות לרמות עפ"י המדרג הבא: ציון 3-2.5 – רמה 2M, ציון 2 – רמה 4M, ציון 1.5-0 – רמה M.

  1. סטודנט שקיבל ציון 8-9 band במבחן IELTS בפורמט האקדמי פטור. תוצאות אחרות מומלץ להעביר ליחידה לאנגלית כשפה זרה לשיקול. 

 

סטודנט העונה לקריטריונים בסעיפים ב', ג', ה', ו' ,ז', ח', ט' צריך להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים מתאימים ליחידה לאנגלית כשפה זרה, לפני תום תקופת הרישום לבחינה.

 

סטודנטים בעלי לקויות למידה מתבקשים להציג את האבחונים שלהם ליחידה למעורבות חברתית  (בנין 407 קומה א'), לא יאוחר מחודש לפני תום הרישום לבחינה, בשעות הקבלה בלבד בימים א'-ה' בין השעות 10.00 – 12.00.

 

בחינות המיון

בחינות המיון בשפה האנגלית מתקיימות פעמיים בשנה בחודשים יוני או יולי ואוגוסט או ספטמבר.

פרטים מלאים באתר הבית של אוניברסיטת בר-אילן ובטלפון 03-5318884 החל מחודש ינואר 2012.

 

רשאים לגשת לבחינת המיון באנגלית:

  1. סטודנטים לתואר שני.
  2. מועמדים שהגישו בקשה להתקבל ללימודי תואר שני, מן המועד בו נקלטה בקשתם במחשב האוניברסיטה.
  3. תלמידי תואר ראשון בעלי אפיון של מסלול ישיר לתואר ראשון ושני.

 

ההשתתפות בבחינה למועמדים אין בה משום אישור קבלה לתואר שני. לכל סטודנט זכות להבחן פעם אחת בלבד בתקופה של 3 שנים. רישום (במחשב) לבחינה מהווה ניצול הזכות להיבחן גם אם הסטודנט לא נבחן בפועל.

הסיווג לקורסים נעשה על פי בחינת המיון לתואר שני כדלקמן*:

  • רמת M:   קורס שנתי בן 4 שעות שבועיות.
  • רמת M1: קורס שנתי בן 4 שעות שבועיות.
  • רמת M2: קורס סמסטריאלי בן 2 שעות שבועיות.
  • רמת M4: קורס סמסטריאלי בן 4 שעות שבועיות.

*החלוקה בין שתי הרמות נקבעת על-פי רמת הציון בבחינת המיון.

במבחן ניתן גם לקבל פטור.                               

הפטור מאנגלית תקף לעשר שנים לאחר קבלתו.