תואר שני

תואר שני

המחלקה לספרות עם ישראל מעניקה תמונה מקיפה של הספרות העברית לדורותיה, למן הספרות העברית הקדומה ועד לספרות העברית בת זמננו, וכן של ספרויות בלשונות יהודיות אחרות: יידיש, לאדינו וערבית-יהודית .המחלקה מכשירה את תלמידיה לתואר שני לקריאה ביקורתית של ספרות תיאורטית ומחקרית ולרכישת כלי מחקר לפיתוחה של חשיבה מחקרית שיטתית

 

מסלולים

קיימים שני מסלולים

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב .במסגרת זו קיימת אפשרות למלגת הצטיינות

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר

 

תחומי ההתמחות

ספרות עברית חדשה וקדם חדשה

 מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר לכתיבת מחקר על סוגיות פואטיות, אסתטיות והיסטוריוגרפיות הקשורות ביוצרים מן הספרות העברית החדשה שפעלו בגולה ובארץ ישראל  .

 המסלול מכשיר את תלמידיו גם לכתיבת מחקרים בסוגיות פואטיות כלליות הקשורות במגמות מרכזיות של המודרניזם והפוסט-מודרניזם בספרות העברית )זרמים אסתטיים ופואטיים, מגמות סגנוניות, כיוונים פילוסופיים ואידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות(. תלמידי המחקר במסלול זה מתמחים בתיאוריות עדכניות של השיח הביקורתי העכשווי, בתיאוריה של ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית ובקריאת טקסטים עיוניים של מחקרים בין-תחומיים.

הספרות החסידית 

 מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר בתחום הספרות החסידית במאות השמונה עשרה והתשע עשרה ,ופורש את התפתחות היצירה החסידית לתקופותיה ולסוגיה השונים. הספרות החסידית נלמדת כבעלת איכויות פואטיות ייחודיות, ומשלבת לימוד ומחקר רב-תחומי, הכולל היבטים רעיוניים והגותיים בסיפורת החסידית. הדגשת הערכים הפואטיים והאסתטיים נעשית באמצעות שיח ביקורתי עדכני בצד מחקר קלאסי טקסטואלי וספרותי. במסלול זה ניתנת אפשרות לחקור את הרנסנס החסידי המתרחש בימינו, ואת יצירות הספרות החסידיות שנכתבו במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת, הן במסגרת החברה החסידית המסורתית, הן במסגרת 'העידן החדש' (ניואייג') והתנועות הניאו-חסידיות בנות זמננו .

 הקתדרה לחסידות על שם שניידרמן והקתדרה לחסידות ע"ש רבי לוי יצחק מברדיטשב תומכות במחקרים בתחום זה .

        קיימת אפשרות של התמחות מוגברת בחסידות בשיתוף עם המחלקות למחשבת ישראל ולתולדות ישראל.

השירה, הפיוט והסיפורת בימי הביניים

 מסלול זה כולל את חקר השירה והפיוט למרכזיהם ולתקופותיהן: הפיוט הארץ-ישראלי הקדום, הפיוט הקדום במזרח, שירת ספרד- קודש וחול, השירה העברית באיטליה ובאשכנז, השירה והפיוט בפרובאנס והשירה העברית בצפון אפריקה ובארצות האסלאם. עוד כולל המסלול את חקר הסיפורת העברית בימי הביניים לסוגיה וכן המקאמה ובנות סוגה, הספרות ההיסטוריוגרפית, ספרות המשלים העברית וכיו"ב.

אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים

 מסלול זה מכוון את תלמידי המחקר אל עיון ספרותי במדרש ובאגדת חז"ל לסוגיה ומציע קריאות חדשות בטקסטים עתיקים. לימוד התחום נעשה מתוך שילוב מתודות וגישות ספרותיות והרמנויטיות משולבות עם גישות קלאסיות בתחום ספרות המדרש והאגדה. קיימת אפשרות של התמחות מוגברת במדרש ואגדה בשיתוף עם המחלקה לתלמוד.

פולקלור ותמטולוגיה

 התחום חוקר את הפרוזה העברית לדורותיה בפרספקטיבה של רצף – מן המדרש ועד לספרות ימינו. בתחום זה נלמדות השיטות השונות של חקר גרסאות סיפור, גלגולי מוטיבים, ומעקב אחר תבניות היסוד של הפרוזה היהודית המסורתית ועקבותיה בסיפורת העברית המודרנית והפוסט-מודרנית. החוקרים בתחום זה יהיו סמוכים לעבודת צוות המחקר של פרויקט 'האנציקלופדיה של הסיפור היהודי', הרואה אור במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת   בר אילן.

 

ספרויות בלשונות היהודים יידיש ולאדינו

 במסגרת המחלקה פועלים – המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה  והמכון לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי מציעים מסלולי מחקר בספרות בתרבות יידיש ולאדינו.

 

המרכז ללימודי יידיש

המרכז ללימודי יידיש מכשיר סטודנטים לכתיבת עבודה לתואר שני בספרות יידיש, או בספרות עברית במגעיה עם ספרות יידיש .סטודנט הבוחר במסלול זה יקבל הכשרה לשונית שתביא אותו לשליטה מחקרית בשפת יידיש: קריאת טקסטים ספרותיים ומדעיים בלשון זו וכתיבה על ספרות יידיש. במסגרת ההכשרה לתואר שני נכתבים מחקרים על יידיש קמאית של המאות השש-עשרה והשבע-עשרה, יידיש מודרנית וספרותה: שירה, פרוזה, מחזאות ועיתונות יידיש וכן על היסטוריוגרפיה של ספרות יידיש. כמו כן, קיים מסלול ללא תזה.

 

המכון ללימודי לאדינו:

המכון ללימודי לאדינו מציע לתלמידיו מסלולי לימוד בין-תחומיים של ספרות לאדינו ולשונה בפזורות השונות ובתקופות שונות, בתחום הספרות מן המסורת שבעל-פה ובתחום חקר הספרות הכתובה לזרמיה ולסוגיה. תלמידי המרכז פעילים בפרויקטים מחקריים המותאמים לרקע הלימודי של הסטודנט ולתחומי התעניינותו, וזאת כדי לאפשר שילוב רב-תחומי במחקר הלאדינו, ספרותה ותרבותה.

מלגות לימוד ייחודיות עומדות לרשותם של המתעניינים.

 

דרישות מוקדמות

  1. תואר ראשון בספרות עם-ישראל כמקצוע מורחב או ראשי.
  2. סטודנטים שאינם בעלי תואר ראשון בספרות עברית או שלמדו ספרות עברית כמקצוע משני יוכלו להגיש מועמדותם ויחויבו בהשלמות.
  3. ציון ממוצע של 76 לפחות בלימודי תואר ראשון.

 

מסלול א' – עם עבודת מחקר מכסת השעות והסמינריונים

תכנית רגילה

 

14 נ"ז כמפורט להלן:

 2 נ"ז

 1 קורס באסתטיקה או קורס למחשבה תיאורטית על הספרות – חובה -

 4 נ"ז

 2 סמינריונים במדור ההתמחות -

 4 נ"ז

 2 קורסים במדור ההתמחות -

 

 1 קורס במדור שאינו מדור ההתמחות -                                                             2 נ"ז

 1 כתיבת עבודה אקדמית – חובה הקורס יינתן לסירוגין פעם בשנתיים                    2 נ"ז

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני או שפה אירופאית אחרת שלא נלמדה כדרישה לתואר ראשון ושתיקבע ע"י יו"ר הוועדה המחלקתית בתיאום עם המנחה ועל פי נושא המחקר )פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא.

  במקרים מיוחדים ניתן להכיר בערבית, בערבית-יהודית, ביידיש ובלאדינו כשפה זרה לצורך פטור, וזאת בתנאי שהסטודנט כותב עבודת מחקר בתחומים אלה.

הצעת מחקר

הכנת הצעת המחקר של הסטודנט הלומד במסלול א' תעשה באמצעות פנייה ישירה למנחה המלמד במחלקה ,מתוך תיאום הנושא עם יו"ר הוועדה המחלקתית.

 

הוראות לכתיבת עבודת הגמר

 ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא. 

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת המחקר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר .

הבחינה תתקיים בפני ועדת בוחנים.

             

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ראה בפרק המבוא

על הסטודנטים להשתתף, דרך קבע, בקולוקוויום מחלקתי, בקולוקוויום מדורי, בימי עיון ובכינוסים מדעיים שמקיימת המחלקה ו/או מדוריה .

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה.

 

מסלול ב '– ללא עבודת מחקר מכסת השעות והסמינריונים

 

18 נ"ז כמפורט להלן:

 2 נ"ז

1 קורס באסתטיקה או קורס למחשבה תיאורטית על הספרות-חובה -

 10 נ"ז       

5 קורסים לפי בחירה משלושה מדורים -

 6  נ"ז

3 סמינריונים בכל אחד ממדורי המחלקה -

 

 

 תכנית ייחודית למורי ספרות בשנת שבתון  18 נ"ז.

 קריטריונים:

  1. מורים בעלי תואר ראשון בספרות.
  2. מורים שעסקו בחמש השנים האחרונות בהוראת ספרות.
  3. מורים שצברו גמולי השתלמות בגין השתתפות בקורסים או פרסום מאמרים בבמות מקצועיות.
  4. ראיון אישי.

על הסטודנטים החובה להשתתף בקולוקוויום מדורי, בימי עיון ובכינוסים מדעיים שמקיימת המחלקה ו/או מדוריה

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני - פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני - ראה בפרק המבוא

 

 

לימודים במרכז ליידיש

במסגרת המחלקה לספרות עם ישראל

  

תואר שני

 

מסלולים

קיימים שני מסלולים:

מסלול א' - כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב

מסלול ב' - ללא עבודת מחקר

 

דרישות מוקדמות

תואר ראשון בספרות עם ישראל או במקצועות אחרים בממוצע ציונים 76  לפחות

המועמדים יחויבו בהשלמות על בסיס אישי

  

מסלול א '– עם עבודת מחקר מכסת השעות והסמינריונים

קורס מבוא לספרות יידיש מודרנית 01-903-13– חובה                     2 ש"ש

סמינריונים בספרות יידיש -                                                           4 ש"ש

                   קורסי בחירה בספרות יידיש -                                                       4 ש"ש

                  קורסי בחירה בספרות עם ישראל -                                                 4 ש"ש

 השתתפות בקולוקוויום של המרכז ליידיש ללא ניקוד

  

 הוראות לכתיבת עבודת הגמר

ראה תקנון בית הספר ללימודים מתקדמים בפרק המבוא

על פי כללי המרכז ובהיתר של בית הספר ללימודים מתקדמים, תיכתב עבודת הגמר בלשון יידיש או עברית עם תקציר באנגלית. פרק סיכום ומסקנות - בהיקף של פרק מעבודת הגמר ייכתב ביידיש או בעברית

 

בחינת גמר

בחינת הגמר תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר

הבחינה תתקיים בעל-פה בפני ועדה

 

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני

פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני ראה בפרק המבוא

 

 

הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה ולא יאוחר מסוף סמסטר א' בשנה"ל השנייה.

מסלול ב' – ללא עבודת מחקר מכסת השעות והסמינריונים

                   1 קורס מבוא לספרות יידיש מודרנית 01-903-13– חובה                     2 ש"ש

                  3 סמינריונים בספרות יידיש -                                                           6 ש"ש

                  3 קורסי בחירה בספרות יידיש -                                                        6 ש"ש

                  2 קורסי בחירה בספרות עם ישראל -                                                 4 ש"ש

השתתפות בקולוקוויום של המרכז ליידיש ללא ניקוד.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני: פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא.

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר השני ראה בפרק המבוא.

 

 

תואר שלישי

המחלקה לספרות עם ישראל מכשירה את סטודנט התואר השלישי לחשיבה מחקרית עצמאית, להעמדת מחקר מקורי ובעל חידושים ולתרומה משמעותית לידע הקיים בתחום נושא הדיסרטציה שהוא כותב. מסלולי מחקר לקראת התואר השלישי מעניקים לתלמידי המחקר אפשרויות מגוונות להתמחות בספרות העברית החדשה והעכשווית ,בספרות העברית של ימי הביניים ובספרות הקדומה. כמו כן מקיימת המחלקה מדורי התמחות במרכזים מיוחדים בספרות בלשונות היהודים, יידיש ולאדינו, ומאפשרת כתיבת מחקרים ביצירה הספרותית שבערבית-יהודית.

 

תחומי התמחות

ספרות עברית חדשה וקדם חדשה

 מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר לכתיבת מחקר על סוגיות פואטיות, אסתטיות והיסטוריוגרפיות הקשורות ביוצרים מן הספרות העברית החדשה שפעלו בגולה ובארץ ישראל  .

 המסלול מכשיר את תלמידיו גם לכתיבת מחקרים בסוגיות פואטיות כלליות הקשורות במגמות מרכזיות של המודרניזם והפוסט-מודרניזם בספרות העברית )זרמים אסתטיים ופואטיים, מגמות סגנוניות, כיוונים פילוסופיים ואידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות(. תלמידי המחקר במסלול זה מתמחים בתיאוריות עדכניות של השיח הביקורתי העכשווי, בתיאוריה של ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית ובקריאת טקסטים עיוניים של מחקרים בין-תחומיים.

הספרות החסידית 

 מסלול זה מכשיר את תלמידי המחקר בתחום הספרות החסידית במאות השמונה עשרה והתשע עשרה ,ופורש את התפתחות היצירה החסידית לתקופותיה ולסוגותיה השונות. הספרות החסידית נלמדת כבעלת איכויות פואטיות ייחודיות, ומשלבת לימוד ומחקר רב-תחומי, הכולל היבטים רעיוניים והגותיים בסיפורת החסידית. הדגשת הערכים הפואטיים והאסתטיים נעשית באמצעות שיח ביקורתי עדכני בצד מחקר קלאסי טקסטואלי וספרותי .

 במסלול זה ניתנת אפשרות לחקור את הרנסנס החסידי המתרחש בימינו, ואת יצירות הספרות החסידיות שנכתבו במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת, הן במסגרת החברה החסידית המסורתית, הן במסגרת 'העידן החדש' )ניואייג'( והתנועות הניאו- חסידיות בנות זמננו .

 הקתדרה לחסידות על שם שניידרמן תומכת במחקרים בתחום זה.

השירה, הפיוט והסיפורת בימי הביניים

 מסלול זה כולל את חקר השירה והפיוט למרכזיהם ולתקופותיהן: הפיוט הארץ-ישראלי הקדום, הפיוט הקדום במזרח, שירת ספרד- קודש וחול, השירה העברית באיטליה ובאשכנז, השירה והפיוט בפרובאנס והשירה העברית בצפון אפריקה ובארצות האסלאם. עוד כולל המסלול את חקר הסיפורת העברית בימי הביניים לסוגיה וכן המקאמה ובנות סוגה, הספרות ההיסטוריוגרפית, ספרות המשלים העברית וכיו"ב.

אגדת חז"ל: מדרש ומעשי חכמים

 מסלול זה מכוון את תלמידי המחקר אל עיון ספרותי במדרש ובאגדת חז"ל לסוגיה ומציע קריאות חדשות בטקסטים עתיקים. לימוד התחום נעשה מתוך שילוב מתודות וגישות ספרותיות והרמנויטיות משולבות עם גישות קלאסיות בתחום ספרות המדרש והאגדה.

פולקלור ותמטולוגיה

 התחום חוקר את הפרוזה העברית לדורותיה בפרספקטיבה של רצף – מן המדרש ועד לספרות ימינו. בתחום זה נלמדות השיטות השונות של חקר גרסאות סיפור, גלגולי מוטיבים, ומעקב אחר תבניות היסוד של הפרוזה היהודית המסורתית ועקבותיה בסיפורת העברית המודרנית והפוסט-מודרנית. החוקרים בתחום זה יהיו סמוכים לעבודת צוות המחקר של פרויקט 'האנציקלופדיה של הסיפור היהודי', הרואה אור במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן.

ספרויות בלשונות היהודים - יידיש ולאדינו

 שני המרכזים הפועלים במסגרת המחלקה – המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה והמרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי מציעים מסלולי מחקר בספרות בתרבות יידיש ולאדינו.

 

המרכז ללימודי יידיש:

המרכז ללימודי יידיש מכשיר סטודנטים לכתיבת דיסרטציה לתואר שלישי בספרות יידיש, או בספרות עברית במגעיה עם ספרות יידיש .סטודנט הבוחר במסלול זה יקבל הכשרה לשונית שתביא אותו לשליטה מחקרית בשפת יידיש: קריאת טקסטים ספרותיים ומדעיים בלשון זו וכתיבה על ספרות יידיש. במסגרת ההכשרה לתואר שלישי נכתבים מחקרים על יידיש קמאית של המאות השש-עשרה והשבע-עשרה, יידיש מודרנית וספרותה: שירה, פרוזה ,מחזאות ועיתונות יידיש וכן על היסטוריוגרפיה של ספרות יידיש .

 

המכון ללימודי לאדינו:

המכון ללימודי לאדינו מציע לתלמידיו מסלולי לימוד בין-תחומיים של ספרות לאדינו ולשונה בפזורות השונות ובתקופות שונות, בתחום הספרות מן המסורת שבעל-פה ובתחום חקר הספרות הכתובה לזרמיה ולסוגיה. תלמידי המרכז פעילים בפרויקטים מחקריים המותאמים לרקע הלימודי של הסטודנט ולתחומי התעניינותו, וזאת כדי לאפשר שילוב רב-תחומי במחקר הלאדינו, ספרותה ותרבותה.

מלגות לימוד ייחודיות עומדות לרשותם של המתעניינים.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן  לפנות למחלקה בטלפון: 03-5318235

E-mail: Hebrew-literature.dept@biu.ac.il

  http://www.hebrewlit-biu.com