תחומי המחקר במרכזיים במחלקה

  •  ספרות עברית חדשה:

תחום זה מכשיר לכתיבת מחקר על סוגיות פואטיות, אסתטיות והיסטוריוגרפיות הקשורות ביוצרים שפעלו בגולה ובארץ ישראל. המסלול מכשיר את תלמידיו גם לכתיבת מחקרים בסוגיות פואטיות כלליות הקשורות במגמות מרכזיות של המודרניזם והפוסט-מודרניזם בספרות העברית (זרמים אסתטיים ופואטיים, מגמות סגנוניות, כיוונים פילוסופיים ואידיאולוגיות חברתיות ופוליטיות). תלמידי המחקר במסלול זה מתמחים בתיאוריות עדכניות של השיח הביקורתי העכשווי, בתיאוריה של ספרות מודרנית ופוסט-מודרנית ובקריאת טקסטים עיוניים של מחקרים בין תחומיים.

  •  הספרות החסידית:

תחום זה מכשיר לכתיבת מחקר בספרות החסידית במאות השמונה עשרה והתשע-עשרה, ופורש את התפתחות היצירה החסידית לתקופותיה ולסוגותיה. הספרות החסידית נלמדת כבעלת איכויות פואטיות ייחודיות, ומשלבת לימוד ומחקר רב-תחומי הכולל היבטים רעיוניים והגותיים בסיפורת החסידית. הדגשת הערכים הפואטיים והאסתטיים נעשית באמצעות שיח ביקורתי עדכני בצד מחקר קלאסי טקסטואלי וספרותי. במסלול זה ניתנת האפשרות לחקור את הרנסנס החסידי המתרחש בימינו, ואת יצירות הספרות החסידיות שנכתבו במאה העשרים ובראשית המאה העשרים ואחת, הן במסגרת החברה החסידית המסורתית והן במסגרת 'העידן החדש' (ניו אייג') והתנועות הניאו-חסידיות בנות זמננו.

  •  השירה, הפיוט והסיפורת בימי הביניים:

תחום זה מכשיר לכתיבת מחקר על השירה והפיוט למן הפיוט הארץ -ישראלי הקדום, הפיוט הקדום במזרח, שירת ספרד - קודש וחול, השירה העברית באיטליה ובאשכנז, השירה והפיוט בפרובאנס והשירה העברית בצפון אפריקה ובארצות האיסלאם. תחום המחקר כולל גם את חקר הסיפורת העברית בימי הביניים לסוגיה, את חקר המקאמה ובנות סוגה, חקר הספרות ההיסטוריוגרפית, ספרות המשלים העברית וכיו"ב.

  •  הספרות העברית הקדומה:

תחום זה מכשיר לכתיבת מחקר בתחום העיון ספרותי במדרש ובאגדת חז"ל לסוגיה, ומציע קריאות חדשות בטקסטים עתיקים. לימוד התחום נעשה מתוך שילוב מתודות וגישות ספרותיות והרמנויטיות עם גישות קלאסיות בתחום ספרות המדרש והאגדה.

  •  תמטולוגיה:

תחום זה חוקר את הפרוזה העברית לדורותיה בפרספקטיבה של רצף - מן המדרש ועד לספרות ימינו. בתחום זה נלמדות השיטות השונות של חקר גרסאות סיפור, גלגולי מוטיבים, ומעקב אחר תבניות היסוד של הפרוזה היהודית המסורתית ועקבותיה בסיפורת העברית המודרנית והפוסט-מודרנית. החוקרים בתחום זה יהיו סמוכים לעבודת צוות המחקר של פרויקט 'האנציקלופדיה של הסיפור היהודי', הרואה אור במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן.

  •  ספרויות בלשונות היהודים (יידיש ולאדינו):

שני המרכזים הפועלים במסגרת המחלקה: המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה והמרכז לחקר הלאדינו ע"ש נעימה ויהושע סלטי מציעים אפיקי מחקר בספרות ובתרבות יידיש ולאדינו.

 

         1. המרכז ללימודי יידיש:

המרכז ללימודי יידיש מכשיר תלמידים לכתיבת דיסרטציה לתואר שלישי בספרות יידיש, או בספרות עברית במגעיה עם ספרות יידיש. תלמיד הבוחר במסלול זה יקבל הכשרה לשונית שתביא אותו לשליטה מחקרית בשפת יידיש: קריאת טקסטים ספרותיים ומדעיים בלשון זו וכתיבה על ספרות יידיש. במסגרת ההכשרה לתואר שלישי נכתבים מחקרים על יידיש קמאית של המאות השש- עשרה והשבע-עשרה, יידיש מודרנית וספרותה: שירה, פרוזה, מחזאות ועיתונות יידיש וכן על היסטוריוגרפיה של ספרות יידיש.

 

         2. המרכז ללימודי לאדינו:

המרכז ללימודי לאדינו מציע לתלמידיו מסלולי לימוד בין-תחומיים של ספרות לאדינו ולשונה בפזורות השונות ובתקופות שונות,בתחום הספרות מן המסורת שבעל-פה ובתחום חקר הספרות הכתובה לזרמיה ולסוגיה. תלמידי המרכז פעילים בפרויקטים מחקריים המותאמים לרקע הלימודי של התלמיד ולתחומי התעניינותו, וזאת כדי לאפשר שילוב רב תחומי בחקר הלאדינו, ספרותה ותרבותה.