מלגות לתלמידי תואר שני

מלגות רלוונטיות לתלמידי תואר שני

באגודת הסטודנטים (בניין סטודנטים 107 קומה שנייה), ניתן לקבל חוברת המכילה את רשימת המלגות המפורטת

 קישורים רלוונטיים: