מדורי התמחות

קיימים חמישה מדורי התמחות: 

ספרות עברית קדומה, ספרות חסידות והשכלה, ספרות עברית חדשה, ספרות יידיש ולדינו

 

במסלולי לימוד:

מורחב (46 ש"ש = 92 נ"ז)

מבואות 6 ש"ש = 12 נ"ז

מדור התמחות א' 12 ש"ש = 24 נ"ז

מדור התמחות ב' 8 ש"ש = 16 נ"ז