הרצאתה של פרופ' חביבה פדיה באירוע לזכרו של פרופ' פנחס חורגין ז"ל