פרופ' א.ב. יהושע, בנושא "הרהורים על סימניו וחובותיו של המרכז"