ד"ר אריק גלסנר, "סוגיית מעמדה הפרובלמטי של ביקורת הספרות בזמננו "