המרתון ה- 23 לחקר הלאדינו - "להתחקות אחר המילים": חקרי לאדינו בין "שם" ל"כאן"