קולוקוויום מחלקתי - ד"ר גילה פריבור "מדעי הרוח הדיגיטליים וחקר הספר העברי"