כנס נפש 'חיה' - כנס על בעלי חיים וסביבה בספרות העברית לדורותיה - 7/4/16