מלגות הצטיינות מטעם המרכז לחקר האישה על שם פניה גוטספלד-הלר