קולוקוויום לתלמידי מחקר בימי הביניים - הוקרה למקבלת התואר ד"ר פנינה שידלובי