טקס קבלת תארים ראשון ושני במחלקה לספרות עם ישראל - שנה"ל תשע"ו