טקס קבלת תואר דוקטורט בפילוסופיה במחלקה לספרות עם ישראל - שנה"ל תשע"ו