הענקת פרס עידוד ע"ש דוד יקותיאלי וכנס ביכורי מחקר תשע"ז