כנס ביכורי מחקר של דוקטורנטים במחלקה לספרות עם ישראל לשנה"ל תשע"ח