יום עיון "מחשב וטקסט" לזכרו של פרופ' ראובן מירקין ז"ל