כנס ההשקה של ׳מחשבות על עגנון׳ כרכים. א-ב. מאת פרופ׳ אבידב ליפסקר