מפגש חגיגי של מסיימי התוכנית 'כוחם המרפא של הסיפורים החסידיים' לשנה"ל תשע"ח