הבוגרים מקבלי תואר 'דוקטור לפילוסופיה' מהמחלקה לספרות עם ישראל