אירוע לזכרו של מייסד האוניברסיטה פרופ' פנחס חורגין ז"ל