טקס הענקת תואר 'דוקטור לפילוסופיה' לבוגרי המחלקה לספרות עם ישראל תשע"ט