טקס הענקת תואר ראשון ושני לשנה"ל תשע"ט בספרות עם ישראל