כנס 'אך מלה לבדה לחיים' לקראת המגמה לספרות יהודית-רוסית