יום פתוח יוני 2020 הכירו את המחלקה לספרות עם ישראל