ישיבה חגיגית של המחלקה לספרות עם ישראל לסיום שנה"ל תשפ"א