מפגש ראש חודש שבט של המחלקה לספרות עם ישראל עם פרופ' תמי וולף-מונזון