ערב השקה לתרגום הרומן "אפקט רבינדר" מאת ילנה מינקינה-טייצ'ר